sales@zhelf.com

+86-512-53525905

Products Catalog

Liên hệ:Lee Daniel
Điện thoại:86-512-53525905
Di động:8613382114523
Địa chỉ email:Sales@zhelf.com
Địa chỉ:Khu công nghiệp Songnan

Điều chỉnh biển báo khung đứng trong Chrome với cơ sở tròn

Điều chỉnh biển báo khung đứng trong Chrome với cơ sở tròn

Điều chỉnh biển báo khung đứng trong chrome với mô tả cơ sở vòng: điều chỉnh biển báo khung đứng trong chrome với vòng cơ sở có sau tính năng: 1.875px (min) có thể được mở rộng để 1525px (tối đa) 2. chiều cao cánh tay 775px Long và cơ sở 400px, 3. chốt nhựa, nhựa chiều cao điều chỉnh kẹp đặc điểm kỹ thuật:...

  • Yêu cầu thông tin